Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia Căn Cước Công Dân 2023

Cách cấp thẻ CCCD chi tiết

Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân xử lý rất nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân. Hiện tại những quy trình liên quan tới cấp mới hoặc đổi lại thẻ CCCD đều có hướng dẫn cụ thể cách tiến hành qua cổng dịch vụ này. Chi tiết các bước như thế nào sẽ có chia sẻ của HI88 Media bên dưới. 

Đôi nét về cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia là website cung cấp nhiều thông tin và tích hợp dịch vụ trực tuyến, kết quả các thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối và truy xuất nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin 1 cửa cấp tỉnh, bộ. Đồng thời hệ thống đưa ra các giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ. 

Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân là nơi tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của người dân. Mọi người có thể theo dõi quy trình cấp mới hoặc đổi thẻ CCCD hướng dẫn trên website. Sau đó thực hiện đúng các bước tránh sai sót hoặc mất nhiều thời gian. 

Đôi nét về cổng dịch vụ công quốc gia
Đôi nét về cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia hướng dẫn các thủ tục liên quan tới CCCD

Hiện nay theo quy định mới của nhà nước thì thẻ CCCD cần phải thay đổi mới để cập nhật dữ liệu lên hệ thống quốc gia. Mọi người có thể thực hiện quy trình này theo hướng dẫn tại cổng dịch vụ công trực tuyến. Các thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân gồm có: 

  • Cấp thẻ CCCD trường hợp đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện, tỉnh).
  • Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân nêu thủ tục cấp thẻ CCCD trường hợp chưa có thông tin ở Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ấp tỉnh).
  • Xác nhận số CMND, CCCD (cấp trung ương, tỉnh, huyện).
  • Cấp lại thẻ CCCD khác (cấp trung ương, huyện).
  • Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân nêu cách đổi thẻ CCCD (cấp huyện, tỉnh).

Hướng dẫn cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước 1: Mọi người tới địa điểm cấp thẻ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính làm thủ tục đề nghị cấp mới như chia sẻ tại cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân. Trường hợp người làm không đáp ứng đủ điều kiện được cấp thì cán bộ nêu rõ lý do. 

Bước 2: Người thực hiện đủ điều kiện sẽ xuất trình giấy tờ hợp pháp về nhân thân để cập nhật trong hồ sơ. Cán bộ làm xác nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của người dân. Tiến hành in phiếu thu nhận thông tin CCCD, dữ liệu liên quan.

Bước 3: Cán bộ thu CMND cũ, lệ phí dịch vụ và gửi giấy hẹn trả thẻ. Người dân tới nhận kết quả trực tiếp ngay tại trụ sở nơi đã tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD hoặc qua đường bưu điện. 

Cách cấp thẻ CCCD chi tiết
Cách cấp thẻ CCCD chi tiết

Cấp thẻ khi đã có thông tin sẵn trên cơ sở dữ liệu quốc gia 

Bước 1: Mọi người tới địa điểm làm cấp thẻ hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân làm thủ tục đề nghị. Nếu người thực hiện đủ điều kiện thì cán bộ tiến hành thu nhận thông tin tìm kiếm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập hồ sơ. 

Bước 2: Nếu thông tin người thực hiện không thay đổi thì dùng thông tin trước đó làm hồ sơ cấp CCCD. Nếu dữ liệu thay đổi thì đề nghị người làm xuất trình giấy tờ cá nhân chứng minh nội dung mới để bổ sung. 

Bước 3: Cán bộ thu nhận dấu vân tay, chụp hình chân dung người làm. Tiếp đó sẽ in phiếu thu nhận thông tin CCCD chuyển cho người thực hiện kiểm tra sự chính xác, ký xác nhận.

Bước 4: Cán bộ thu CCCD cũ, lệ phí dịch vụ và đưa giấy hẹn ngày trả thẻ CCCD. Người dân sẽ nhận kết quả ở cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

Thủ tục đổi thẻ theo hướng dẫn tại cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân

Bước 1: Mọi người tới nơi cấp thẻ hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân tiến hành thủ tục thay đổi theo nhu cầu. Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ từ chối yêu cầu của người có nhu cầu đưa ra và nêu rõ lý do. 

Bước 2: Người đủ điều kiện thì cán bộ thu thập thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ. Nếu dữ liệu không có điều chỉnh thì dùng dữ liệu sẵn có. Thông tin thay đổi nhiều thì yêu cầu người thực hiện xuất trình giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi để điều chỉnh. 

Bước 3: Cán bộ sẽ lấy dấu vân tay, chụp hình chân dung người làm. Sau đó sẽ tiến hành in phiếu thông tin chuyển cho người thực hiện kiểm tra, ký xác nhận. Cán bộ thu lại CCCD cũ, lệ phí dịch vụ và cấp giấy hẹn ngày trả thẻ. Người dân sẽ nhận kết quả tại nơi làm thủ tục hoặc qua đường chuyển phát nhanh. 

Thủ tục đổi thẻ CCCD khác
Thủ tục đổi thẻ CCCD khác

Cổng dịch vụ công quốc gia căn cước công dân nêu ra quy trình thực hiện các dịch vụ hành chính chi tiết. Người dân cần tham khảo thủ tục nào liên quan tới thẻ CCCD có thể truy cập lên website trực tuyến xem chi tiết để áp dụng.